آلبوم روزنامه ای
آلبوم روزنامه ای
آلبوم روزنامه ای

این آلبوم ها که حاصل برگه ها و سبک طراحی خاص میباشند شامل دوازده مدل کاغذ متنوع ایتالیایی در بافت ها و رنگ های مختلف میباشد. در سایزهای 30×60 ،40×60 و 30×80 قابل چاپ و صحافی است. آلبوم های روزنامه ای کنار برخی از آلبوم های بردیس به عنوان هدیه طراحی ،چاپ و ارایه میشوند.