17
مه

شاتر (shutter) دوربین دیجیتال

همان طور که قبلا ذکر کردیم سه رکن اصلی مثلث نوردهی که قابل تنظیم هستند  ISO  سرعت شاتر  دیافراگم شاتر پردهٔ متحرکی است که در مقابل فیلمیا گیرنده تصویرقرار می‌گیرد و مانع رسیدن نوربه آن می‌شود. در زمان عکسبرداریاین پرده، کنار رفته و نور در طی زمان تنظیم شده، به فیلمیا گیرنده تصویرمی‌رسد و شاتر، […]

ادامه مطلب