26
سپتامبر

چگونه با کراپ کردن بیشترین تأثیر را بر روی عکس خود بگذاریم؟

شاید بسیاری از عکاسان با مفهوم کراپ کردن و با واژه کراپ کردن مشکل داشته باشند. بسیاری از ما فکر می‌کنیم که کراپ کردن امری بسیار ساده است و می‌توانیم هر عکسی را در هر ابعادی که خواستیم کراپ کنیم. ولی این تفکر اشتباه است، اگر در کراپ کردن نکاتی را رعایت نکنیم نه‌تنها عکس […]

ادامه مطلب