12
سپتامبر

چگونه در نور کم عکس خوبی بگیریم؟

بسیاری از عکاسان نور کم و شرایط نوری کم را شرایط بدی برای عکاسی می‌دانند و ترجیح می‌دهند در این شرایط عکاسی نکنند، در این مقاله ما می‌خواهیم باهم این نکته را بررسی کنیم که چطور می‌توانیم در شرایط نوری کم، با کمترین امکانات بهترین عکس‌ها را بگیریم. هنگامی‌که واژه عکاسی در نور کم مطرح […]

ادامه مطلب