24
مه

لرزش دست در هنگام عکاسی

اگر درهنگام عکاسی همه ی نکات ریز و درشت را رعایت نمایید ولی این اصل “کوچک” ثابت نگه داشتن دوربین را رعایت نکنید، مطمئن باشید که عکس شما چیز مطلوبی نخواهد شد. عدم ثابت نگه داشتن دوربین باعث لرزش دست می شود و با لرزیدن دست و یا تکان خوردن دوربین، عکس گرفته شده توسط […]

ادامه مطلب