22
مه

عکاسی دیجیتال یا آنالوگ

از جنبه ی هنر عکاسی، در حال حاضر هر کدام از این دو نوع عکاسی دارای مزیت ها و اشکالات خاص خود هستند، اما چیزی که در مورد هر دو نوع عکاسی صدق می کند، این است که فرد علاقه مند به عکاسی باید شناخت درستی از این هنر (چه از نظر تکنیکی و چه […]

ادامه مطلب