25
مه

عکاسی پانوراما

هر لنزی دارای زاویه ی دیدی مشخص است که هر چه فاصله ی کانونی لنز ها کمتر می شود، زاویه ی دید آن ها هم افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال لنز ۲۸ میلیمتر دارای زاویه ی دید ۷۵ درجه است، اما لنز ۱۵ میلیمتر دارای زاویه ی دیدی برابر ۱۱۰ درجه است که […]

ادامه مطلب