01
ژوئن

عکاسی در هوای سرد

آب و هوا بیرون رفتن و عکس گرفتن در هوای خوب آسان است. تابستان، بهار، و به خصوص پاییز اوقات محبوبی برای عکاسی هستند چون هیچ گونه کمبود فرصت عکاسی وجود ندارد – و فرصت های عکاسیِ راحت فراهم است.   با این وجود، تغییر فصول به این معنا نیست که شما باید دلسرد شوید، […]

ادامه مطلب