ژست عکاسی پرتره
08
آوریل

آموزش ژست های عکاسی پرتره

شگفت انگیز است که جزئیات کوچک می توانند چه تاثیر بزرگی بر ظاهر یک عکس داشته باشند. هنگام گرفتن عکس های بی هوا  می توانید از زبان طبیعی بدن برای ژستهای عکاسی پرتره استفاده کنید. اما وقتی از سوژه هایی عکس می گیرید که می دانند شما حضور دارید و از وجود دوربین آگاهند چطور؟اینجاست […]

ادامه مطلب