30
مه

جبران نوردهی چیست؟

تقریبا هر دوربینی جبران نوردهی دارد و استفاده از آن بسیار آسان است. تمام چیزهایی که شما باید در مورد آن بدانید در این مقاله آموزشی ارائه شده است. تقریبا هر دوربینی که شما می توانید در حال حاضر بخرید یک گزینه جبران نوردهی (exposure compensation) دارد. استفاده از آن بسیار ساده است و می […]

ادامه مطلب