31
مه

ترکیب بندی در عکاسی

به یاد داشته باشید که ترکیب بندی بسیار مهم است ولی قوانین را می شود شکست بنابراین مهم ترین موضوع لذت بردن از عکاسیست و بعد از یاد گیری اصول، مسیر و سبک خود را دنبال کنید. ۱٫ قانون یک سوم: سوژه های اصلی عکس را در بین تقاطع نقاط ترسیم شده قرار دهید. ۲٫ خطوط هدایت […]

ادامه مطلب