16
مه

iso-ایزو چیست

در عکاسی آنالوگ، ایزو یا (ASA)  تعیین کننده میزان حساسیت فیلم به نور است. شما احتمالا عدد ایزو را روی جعبه فیلم های عکاسی دیده اید (100, 200, 400, 800). هر چه عدد بالاتر می رود نشان دهنده  میزان حساسیت بیشتر فیلم به نور است. در عکاسی دیجیتال نیز ایزو نشان دهنده میزان حساسیت سنسور […]

ادامه مطلب