اصول اولیه فیلم برداری
17
جولای

آموزش اصول اولیه فیلم برداری

در روزهای گذشته با بررسی مسائلی اصول فیلم برداری را بررسی کردیم. ابتدا با مفاهیم اولیه و اصطلاحات فنی این زمینه آشنا شدیم و سپس به سراغ ترکیب‌بندی و حالت‌های مختلف قاب‌بندی رفتیم. در ادامه به بررسی حالت‌های قوانین دیگری در ترکیب‌بندی می‌پردازیم. برخی از قوانین ترکیب‌بندی در یک کادر و فریم خوب همه‌چیز منظم […]

ادامه مطلب