15
مه

۵ توصیه استفاده بهتر از لنز

استفاده بهتر از لنز چگونه ممکن است؟ بیشتر عکاسان یک لنز محبوب خود دارند. ممکن است این عدد به ۲ یا ۳ نیز برسد. اما چطور می توانید از لنز خود بهترین نتیجه را بگیرید.؟ من لنزهای بسیاری را در طول سالیان مختلف استفاده کرده ام. از این رو به خوبی می دانم که برای […]

ادامه مطلب